Προγράμματα ΛΑΕΚ 1 - 49

Επιδοτούμενα προγράμματα κατάρτισης εργαζομένων μέσω του ΛΑΕΚ - Ο.Α.Ε.Δ.

Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Καστοριάς, στο πλαίσιο των προγραμμάτων κατάρτισης εργαζομένων με την χρηματοδότηση του ΛΑΕΚ - Ο.Α.Ε.Δ., έχει σχεδιάσει  και σας προτείνει προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης,  με αντικείμενα οριζόντια και εξειδικευμένα, τα οποία παρουσιάζονται αναλυτικά στη συνέχεια.

Εφόσον είσαι εργαζόμενος (ασφαλισμένος στον ΕΦΚΑ - ΙΚΑ) σε επιχείρηση η οποία δεν απασχολεί περισσότερους από 49 εργαζόμενους, επωφελή σου από την ευκαιρία που σου δίνεται ώστε:

- να εκπαιδευτείς σε αντικείμενο της επιλογής σου, διάρκειας 40 ωρών και να βελτιώσεις τις γνώσεις και δεξιότητές σου,

- να λάβεις αποζημίωση 200,00€ (5,00€ / ώρα)

- να λάβεις Βεβαίωση παρακολούθησης

- να αποκτήσεις πιστοποίηση (ισχύει για συγκεκριμένα προγράμματα, προαιρετικά).

Προθεσμία για την υποβολή Αίτησης συμμετοχής έως Παρασκευή 20 Νοεμβρίου 2020. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Σημαντική διευκρίνιση: 

1. κάθε εργαζόμενος δικαιούται να παρακολουθήσει ένα πρόγραμμα κατάρτισης.

2. τα προγράμματα θα υλοποιηθούν εκτός ωραρίου εργασίας

Τα προσφερόμενα αντικείμενα κατάρτισης διαρθρώνονται στις εξής θεματικές ενότητες:

- Ψηφιακές δεξιότητες

- Ψυχολογία - επικοινωνία

- Ξένες γλώσσες

Αναλυτικότερα τα αντικείμενα κατάρτισης είναι  τα εξής:

1. Βασικές δεξιότητες στη χρήση εφαρμογών Η/Υ

 • Η χρήση εφαρμογών του Office σε οποιοδήποτε χώρο εργασίας αποτελεί βασική δεξιότητα ανεξάρτητα από την ειδικότητα ή τον χώρο εργασίας (οριζόντια δεξιότητα). Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όσους επιθυμούν  να αποκτήσουν ή να βελτιώσουν τις γνώσεις και δεξιότητές τους στη χρήση εφαρμογών του Office και συγκεκριμένα στις εφαρμογές 1. Κειμενογράφος (Word), 2. Υπολογιστικά φύλλα (Excel) 3. Υπηρεσίες Διαδικτύου (Internet & MS Outlook)
 • το πρόγραμμα είναι διάρκειας 40 ωρών, υλοποιείται σε αίθουσα πληροφορικής (ένας υπολογιστής ανά καταρτιζόμενο)
 • Παρέχεται η δυνατότητα συμμετοχής σε εξετάσεις για την απόκτηση πιστοποιητικού αναγνωρισμένου από το Ελληνικό Δημόσιο (προαιρετικό)

2. Σύγχρονες ψηφιακές εφαρμογές στο χώρο εργασίας - Τηλεργασία

 • Η ραγδαία εξέλιξη των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας, η σημασία εφαρμογής τους στο χώρο εργασίας, οι συνθήκες που επιβάλουν την εργασία και από απόσταση, καθιστούν απαραίτητη την απόκτηση βασικών γνώσεων και δεξιοτήτων χρήσης αυτών των εφαρμογών από όλο και μεγαλύτερο αριθμό ειδικοτήτων. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε εργαζόμενους ανεξαρτήτως ειδικότητας οι οποίοι επιθυμούν να αποκτήσουν ή να βελτιώσουν γνώσεις και δεξιότητες στη χρήση εφαρμογών που υποστηρίζουν διάφορες μορφές τηλεργασίας.
 • το πρόγραμμα είναι διάρκειας 40 ωρών, υλοποιείται σε αίθουσα πληροφορικής (ένας υπολογιστής ανά καταρτιζόμενο)

3. Εισαγωγή στη χρήση ψηφιακών εργαλείων εξ αποστάσεως e-learning εκπαίδευσης.

 • Το πρόγραμμα απευθύνεται σε εργαζόμενους οι οποίοι απασχολούνται στον χώρο της εκπαίδευσης (σε οποιαδήποτε βαθμίδα ή μορφή εκπαίδευσης) ή επιθυμούν να απασχοληθούν  παράλληλα με την κύρια εργασία τους και θέλουν να αποκτήσουν σε βασικό επίπεδο γνώσεις και δεξιότητες στο σχεδιασμό και στην εφαρμογή e-learning και blended learning περιβαλλόντων (εφαρμογές σύγχρονης και ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης).
 • το πρόγραμμα είναι διάρκειας 40 ωρών, υλοποιείται σε αίθουσα πληροφορικής (ένας υπολογιστής ανά καταρτιζόμενο)

4. Εισαγωγή στον σχεδιασμό ιστοσελίδων και e-shop με WordPress

 • Το πρόγραμμα απευθύνεται σε εργαζόμενους (ανεξαρτήτως ειδικότητας) αποφοίτους Λυκείου, Ι.Ε.Κ. Α.Ε.Ι. - Τ.Ε.Ι. οι οποίοι  επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις δημιουργίας και επεξεργασίας ιστοσελίδων και ηλεκτρονικών καταστημάτων (e-shop). Το wordpress είναι το πιο διαδεδομένο και πιο εξελιγμένο Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου παγκοσμίως με πάνω από εικοσιπέντε εκατομμύρια εγκαταστάσεις. Χρησιμοποιείται κυρίως για κατασκευή blog, ιστοσελίδων και e-shop βασισμένvn στο περιεχόμενο. Το περιεχόμενο μπορεί να είναι κείμενα, βίντεο, εικόνες και ήχοι.
 • Το πρόγραμμα είναι διάρκειας 40 ωρών, υλοποιείται σε αίθουσα πληροφορικής .
 • Παρέχεται η δυνατότητα συμμετοχής σε εξετάσεις για την απόκτηση πιστοποιητικού (προαιρετικό) .

5. Ιταλικά επίπεδο I

 • Το πρόγραμμα απευθύνεται σε εργαζόμενους (ανεξαρτήτως ειδικότητας) οι οποίοι επιθυμούν να αποκτήσουν βασικές γνώσεις της Ιταλικής γλώσσας (δεν απαιτείται οποιαδήποτε προηγούμενη γνώση της γλώσσας).
 • Το πρόγραμμα είναι διάρκειας 40 ωρών.

6. Ιταλικά επίπεδο II

 • Το πρόγραμμα απευθύνεται σε εργαζόμενους (ανεξαρτήτως ειδικότητας) οι οποίοι επιθυμούν να βελτιώσουν τις γνώσεις τους στην ιταλική γλώσσα . Απευθύνεται κυρίως σε εργαζόμενους οι οποίοι διαθέτουν ήδη ένα αρχικό επίπεδο γνώσεων ή έχουν παρακολουθήσει σε προηγούμενο έτος πρόγραμμα ιταλικών, επιπέδου I.
 • Το πρόγραμμα είναι διάρκειας 40 ωρών.

7. Γερμανικά επίπεδο I

 • Το πρόγραμμα απευθύνεται σε εργαζόμενους (ανεξαρτήτως ειδικότητας) οι οποίοι επιθυμούν να αποκτήσουν βασικές γνώσεις της Γερμανικής γλώσσας (δεν απαιτείται οποιαδήποτε προηγούμενη γνώση της γλώσσας).
 • Το πρόγραμμα είναι διάρκειας 40 ωρών.

8. Αντιμετώπιση του άγχους στο χώρο εργασίας και διαχείριση χρόνου

 • Το άγχος θεωρείτε ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που συνδέονται με την εργασία και σχετίζονται με την οργάνωση της εργασίας στην κοινωνία της γνώσης. Η ανάγκη για την εφαρμογή δραστηριοτήτων πρόληψης του άγχους υπάρχει σε όλους τους εργασιακούς χώρους. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε εργαζόμενους (ανεξαρτήτως ειδικότητας) οι οποίοι επιθυμούν να γνωρίσουν και να υιοθετήσουν ανάλογες μεθόδους διαχείρισης του εργασιακού άγχους αλλά και παράλληλα αποδοτικής διαχείρισης του χρόνου τους.
 • Το πρόγραμμα είναι διάρκειας 40 ωρών.

9. Βελτίωση επικοινωνιακών δεξιοτήτων με την βοήθεια των τεχνών

 • Οι επικοινωνιακές δεξιότητες είναι σημαντικό εργαλείο για το σύγχρονο εργαζόμενο ώστε να διαχειριστεί επιτυχώς τις διαπροσωπικές σχέσεις που αναπτύσσει στο επαγγελματικό του περιβάλλον. Μέσω του προγράμματος αυτού αναδεικνύεται ο ρόλος των καλών τεχνών στην ανάπτυξη επικοινωνιακών δεξιοτήτων και κατ' επέκταση την βελτίωση της «Συναισθηματικής νοημοσύνης». Το πρόγραμμα απευθύνεται σε εργαζόμενους ανεξαρτήτως ειδικότητας.
 • Το πρόγραμμα είναι διάρκειας 40 ωρών.


Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Καστοριάς "Ορεστειάς" Κε.Δι.Βι.Μ. 2, Αγίας Βαρβάρας 13, 52100, Καστοριά, Tηλ. & Fax: 2467025388 e-mail: kekdkast@otenet.gr 
Υλοποιήθηκε από τη Webnode
Δημιουργήστε δωρεάν ιστοσελίδα! Αυτή η ιστοσελίδα δημιουργήθηκε με τη Webnode. Δημιουργήστε τη δική σας δωρεάν σήμερα! Ξεκινήστε