Πιστοποίηση Αγροτών

σε "Γνώσεις ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων" 

Δείγμα ερωτήσεων εξετάσεων

Σύμφωνα με το Εθνικό Σχέδιο Δράσης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, θεσπίζεται σύστημα πιστοποίησης αγροτών στην «Ορθολογική χρήση γεωργικών φαρμάκων», στόχος του οποίου είναι η προστασία της υγείας του ανθρώπου και του περιβάλλοντος. Από την εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Δράσης προκύπτει η υποχρέωση των αγροτών να πιστοποιήσουν τις γνώσεις τους σε θέματα ορθολογικής χρήσης των γεωργικών φαρμάκων καθώς η προμήθεια αυτών των σκευασμάτων μπορεί να γίνεται μόνο από κατόχους αυτής της πιστοποίησης.

Το Κε.Δι.Βι.Μ. του Δήμου Καστοριάς λειτουργεί από το 2015 ως πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο, παρέχοντας την δυνατότητα στους αγρότες να συμμετάσχουν στις υποχρεωτικές από το Νόμο εξετάσεις πιστοποίησης για την απόκτηση πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήση γεωργικών φαρμάκων.

Για την προετοιμασία τους οι υποψήφιοι μπορούν να κάνουν χρήση  δωρεάν ψηφιακής εφαρμογής η οποία περιλαμβάνει ερωτήσεις που τίθενται στις εξετάσεις πιστοποίησης.

Σύμφωνα με ενημέρωση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η ισχύς των  πιστοποιητικών  γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων είναι πέντε (5) έτη. Ως εκ τούτου και σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 14 του ν. 4036/2012 οι κάτοχοι των πιστοποιητικών αυτών εφόσον επιθυμούν να ανανεώσουν την ισχύ τους για 5 έτη, θα πρέπει να συμμετάσχουν εκ νέου σε  εξετάσεις πιστοποίησης.

Οι εξετάσεις αυτές για την Π.Ε. Καστοριάς διενεργούνται στο   Κε.Δι.Βι.Μ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Καστοριάς .

Για την συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης (αρχική ή ανανέωση) οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να:

- Υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής είτε ηλεκτρονικά εδώ είτε συμπληρώνοντας την αίτηση συμμετοχής στις εγκαταστάσεις του Κε.Δι.Βι.Μ. (δείτε χάρτη εδώ)

- να καταβάλλουν το ποσό των 40,00€ το οποίο αναλύεται σε 25,00€ παράβολο προς το Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και 15,00€ κόστος πιστοποίησης.

Το κόστος συμμετοχής μπορεί να κατατεθεί στους κάτωθι τραπεζικούς λογαριασμούς της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Καστοριάς :

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας (ΕΤΕ): IBAN:GR1801103720000037250503671

Τράπεζα Πειραιώς : IBAN: GR92 0172 2480 0052 4805 3969 267

Στην αιτιολογία κατάθεσης του ποσού θα πρέπει να αναφέρεται το ονοματεπώνυμο του συμμετέχοντα και η ένδειξη ΑΓΡΟΤΕΣ.

Εναλλακτικά μπορείτε να εξοφλήσετε το χρηματικό ποσό στις εγκαταστάσεις μας (Αγίας Βαρβάρας 13, δίπλα στο 3ο Γυμνάσιο Καστοριάς). Εάν επιθυμείτε μπορείτε να κάνετε χρήση   Χρεωστικής ή Πιστωτικής κάρτας.

 

Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Καστοριάς "Ορεστειάς" Κε.Δι.Βι.Μ. 2, Αγίας Βαρβάρας 13, 52100, Καστοριά, Tηλ. & Fax: 2467025388 e-mail: kekdkast@otenet.gr 
Υλοποιήθηκε από τη Webnode
Δημιουργήστε δωρεάν ιστοσελίδα!