Επιταγή Κατάρτισης (Voucher)

«ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΛΕΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΠΛΗΤΤΟΜΕΝΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟΝ COVID-19 ΠΟΥ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ 6 ΒΑΣΙΚΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΒΑΣΕΙ ΚΑΔ ΟΡΙΖΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ».

Εάν επιθυμείτε να δείτε το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης κάντε λήψη του αρχείου που ακολουθεί

ΠΡΟΣΟΧΗ !!! Οι αιτήσεις παρατείνονται έως το Σάββατο 25 Απριλίου 2020

Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Καστοριάς ως μοναδικός πάροχος κατάρτισης δημόσιου χαρακτήρα στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και  με σύμμαχο την 20ετή εμπειρία στην υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης και τηλεκατάρτισης,  συμμετέχει ως πάροχος τηλεκατάρτισης στο πρόγραμμα «ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΛΕΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΠΛΗΤΤΟΜΕΝΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟΝ COVID-19 ΠΟΥ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ 6 ΒΑΣΙΚΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΒΑΣΕΙ ΚΑΔ ΟΡΙΖΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ» το οποίο ανακοινώθηκε επίσημα από το Υπουργείο Εργασίας .

Ακολουθεί περιγραφή των σημαντικότερων όρων του προγράμματος με την μορφή Ερωτήσεων - Απαντήσεων. Η περιοχή Ερωτήσεων Απαντήσεων θα ανανεώνεται συνεχώς.

Ερωτήσεις - Απαντήσεις

Σε ποιους απευθύνεται το πρόγραμμα;

Στους επιστήμονες όλης της Επικράτειας σύμφωνα με την επιχειρηματική τους δραστηριότητας βάσει του κύριου ΚΑΔ (Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας) που εντάσσονται στους κάτωθι έξι βασικούς επιστημονικούς κλάδους: α)οικονομολόγοι/λογιστές, β) μηχανικοί, γ)δικηγόροι ανεξάρτητοι επαγγελματίες ή με έμμισθη εντολή, δ)ιατροί, ε)εκπαιδευτικοί, στ)ερευνητές. 

Πως μπορώ να διαπιστώσω ποιος είναι ο κύριος ΚΑΔ της επαγγελματικής μου δραστηριότητας;

Η αναζήτηση του κύριου ΚΑΔ της επαγγελματικής σας δραστηριότητας μπορεί να γίνει μέσω του taxis με την χρήση των κωδικών από την διαδρομή:

ΒΗΜΑ 1ο--> https://gsis.gr/

ΒΗΜΑ 2ο-->επιλέγουμε πάνω δεξιά mytaxisnet και συμπληρώνουμε το username και password

ΒΗΜΑ 3ο-->επιλέγουμε εφαρμογές taxisnet -->όλες οι εφαρμογές

ΒΗΜΑ 4ο-->επιλέγουμε στην προσωποποιημένη πληροφόρηση στοιχεία μητρώου

ΒΗΜΑ 5ο-->αριστερά στην οθόνη επιλέγουμε στοιχεία μητρώου επιχείρησης

ΒΗΜΑ 6ο-->εκεί μας εμφανίζει στοιχεία επιχείρησης και δραστηριότητες επιχείρησης και εκεί βλέπουμε τον αριθμό της κύριας δραστηριότητάς μας και το είδος

Δείτε αναλυτικά τους επιλέξιμους   ΚΑΔ  στο αρχείο που ακολουθεί:

Πως θα υποβάλω αίτηση συμμετοχής και σε ποια προθεσμία;

Κάθε ενδιαφερόμενος εντάσσεται απευθείας στους δυνητικά δικαιούχους της Δράσης, ως εκ της επιχειρηματικής του δραστηριότητας βάσει του κύριου ΚΑΔ της επιχειρηματικής του δραστηριότητας.

Η προθεσμία υποβολής της εκδήλωσης ενδιαφέροντος των ωφελουμένων αρχίζει την Πέμπτη 9 Απριλίου 2020 και λήγει - με την ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Α την Τετάρτη 22 Απριλίου 2020 και ώρα 23:59,

- με την ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Β το Σάββατο 25 Απριλίου 2020 και ώρα 15:00.

Προθεσμία ενεργοποίησης της επιταγής κατάρτισης (Διαδικασία αίτησης Α & Β) το αργότερο έως 25/4/2020.

Ολοκλήρωση της εκπαίδευσης έως 31 Μαΐου 2020 .

Για να υποβάλλεται αίτηση συμμετοχής κάντε κλικ στον σύνδεσμο που ακολουθεί https://elearning.yeka.gr

Προκειμένου να συμμετέχει στην παρούσα δράση θα πρέπει να εκδηλώσει το ενδιαφέρον του για τη συμμετοχή σε αυτήν, επιλέγοντας υποχρεωτικά ανάμεσα στις εξής δύο (2) εναλλακτικές διαδικασίες:

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Α

1. Να συμπληρώσει και να υποβάλει ο ίδιος σε ηλεκτρονική μορφή, μέσω διαδικτύου, κάνοντας χρήση των κωδικών taxisnet που διαθέτει, στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ (https://elearning.yeka.gr ), τη φόρμα «Ηλεκτρονική Αίτηση Συμμετοχής» . Σημειώνεται ότι η «Ηλεκτρονική Αίτηση συμμετοχής επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης και ότι δεν θα δίνεται η δυνατότητα διόρθωσης των στοιχείων της αίτησης συμμετοχής μετά την υποβολή αυτής στο περιβάλλον του Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ (https://elearning.yeka.gr ).

2. Στην ίδια φόρμα αίτησης συμπληρώνει τα στοιχεία του τραπεζικού λογαριασμού (IBAN, Τράπεζα), στον οποίο και θα καταβληθεί το εκπαιδευτικό επίδομα για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα τηλεκατάρτισης.

3. Επιβεβαιώσει τα στοιχεία επικοινωνίας του και συμπληρώνει υποχρεωτικά τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail)

4. Επιλέγει το αντικείμενο κατάρτισης που επιθυμεί μεταξύ των δέκα προτεινόμενων αντικειμένων (έως 3 επιλογές) . Τα αντικείμενα κατάρτισης παρουσιάζονται αναλυτικά στη συνέχεια.

5. Θα πρέπει να διαφυλάξει το αποδεικτικό υποβολής της αίτησής του, το οποίο αναγράφει τον «Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής» (ΚΑΥΑΣ), καθώς και την ακριβή ημερομηνία και ώρα υποβολής της. Το κωδικό αυτό θα πρέπει να το αποστείλει αμέσως μετά στο Κ.Ε.Κ. του Δήμου Καστοριάς στο e-mail kekdkast@otenet.gr ώστε να ενεργοποιηθεί η συμμετοχή του στο πρόγραμμα και να λάβει τους κωδικούς με τους οποίους θα εισέλθει στην πλατφόρμα τηλεκατάρτισης και θα ξεκινήσει άμεσα την εκπαίδευσή του.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Β

Εάν ο ωφελούμενος, για οποιοδήποτε λόγο δεν επιθυμεί να υποβάλει μόνος την αίτηση (με την απλή διαδικασία που περιγράφεται ως άνω) τότε μπορεί να εκδηλώσει το ενδιαφέρον του για τη συμμετοχή του στη Δράση ως ακολούθως:

Nα εξουσιοδοτήσει μέσω τυποποιημένης εξουσιοδότησης απευθείας τον πάροχο κατάρτισης της επιλογής του.

Εφόσον επιθυμείτε να εξουσιοδοτήσετε το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης του Δήμου Καστοριάς για να υποβάλλει για λογαριασμό σας την Αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα θα πρέπει:

1. να κάνετε λήψη του υποδείγματος εξουσιοδότησης το οποίο θα βρείτε αναρτημένο στην συνέχεια,

2. να την συμπληρώσετε και να την υπογράψετε,

3. να την προσκομίσετε στο Κε.Δι.Βι.Μ. (δείτε χάρτη) συνοδευόμενη από:

  • α) εκτύπωση από το TAXIS NET, στην οποία αποτυπώνεται ο ενεργός ΚΑΔ, κύριας επιχειρηματικής δραστηριότητας, ο οποίος εμπίπτει στους επιλέξιμους ΚΑΔ της παρούσας Πρόσκλησης,
  • β) εκτύπωση από e-banking/ φωτοτυπία βιβλιαρίου, στην οποία αποτυπώνεται το ΙΒΑΝ του τραπεζικού λογαριασμού και το ονοματεπώνυμό μου ως Δικαιούχου του Λογαριασμού,
  • αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας (2 όψεις) ή διαβατηρίου

Εναλλακτικά μπορείτε να σκανάρετε όλα τα προηγούμενα αρχεία και να τα αποστείλετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση kekdkast@otenet.gr .


Ποιο είναι το εκπαιδευτικό επίδομα;

Το επίδομα του ωφελούμενου της δράσης ανέρχεται σε 6,00 ευρώ/ώρα κατάρτισης και συνολικά στο ποσό των 600€ για το σύνολο των 100 διδακτικών ωρών τηλεκατάρτισης. Το εκπαιδευτικό επίδομα καταβάλλεται τμηματικά σε δύο δόσεις ως ακολούθως: α) Με την ενεργοποίηση της επιταγής κατάρτισης του ωφελούμενου, η οποία συνιστά την είσοδό του στο πρόγραμμα τηλεκατάρτισης, καταβάλεται προκαταβολή του εκπαιδευτικού επιδόματος, ύψους 400€, (θα καταβληθεί έως την Μ. Πέμπτη) β) Με την ολοκλήρωση του προγράμματος τηλεκατάρτισης, δηλαδή με τη συμπλήρωση των 100 διδακτικών ωρών, σύμφωνα με τους όρους της Πρόσκλησης, καταβάλλεται το υπόλοιπο του εκπαιδευτικού επιδόματος, ύψους 200€.

Το επίδομα θα καταβάλλεται στον τραπεζικό λογαριασμό που κάθε καταρτιζόμενος έχει δηλώσει κατά την αίτηση συμμετοχής στο Μητρώο με ευθύνη του και στην οποία θα πρέπει να αναφέρεται ως πρώτος δικαιούχος. Το επίδομα κατάρτισης είναι αφορολόγητο, ακατάσχετο και μη συμψηφιστέο.  

Τι περιλαμβάνει το πρόγραμμα;

Το Πρόγραμμα τηλεκατάρτισης περιλαμβάνει αποκλειστικά θεωρητικό μέρος και είναι συνολικής διάρκειας εκατό (100) διδακτικών ωρών.

Η υλοποίηση της τηλεκατάρτισης θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά με τη μέθοδο της ασύγχρονης τηλεκατάρτισης, δηλαδή κατάρτισης από απόσταση μέσω διαδικτύου.

Το πρόγραμμα συνοδεύεται από μια διαδικασία πιστοποίησης των επαγγελματικών γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων, διασφαλίζοντας την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων του επιστημονικού δυναμικού. Η συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης είναι προαιρετικήΟ ωφελούμενος στην περίπτωση αποτυχίας επανεξετάζεται για μία επιπλέον φορά, εφόσον το επιθυμεί. Η συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης δεν αποτελεί προϋπόθεση για την καταβολή της δεύτερης δόσης του εκπαιδευτικού επιδόματος, ύψους 200€.

Η πιστοποίηση των δεξιοτήτων θα διενεργηθεί από Φορείς Πιστοποίησης, που είναι διαπιστευμένοι κατά ISO /IEC 17024.


Ποια είναι τα αντικείμενα κατάρτισης;

1. Προστασία προσωπικών δεδομένων (GDPR/DPO)

2. Δημόσιοι Ηλεκτρονικοί Διαγωνισμοί

3. Ηλεκτρονικό Εμπόριο-Ηλεκτρονικές Συναλλαγές με σύγχρονα λογισμικά και εργαλεία

4. Βασικές Ψηφιακές Δεξιότητες σε λογισμικά της πλέον πρόσφατης περιόδου

5. Σύγχρονες ψηφιακές εφαρμογές/ Ψηφιακή υπογραφή - Ψηφιακά πιστοποιητικά - Ψηφιακή ανταπόκριση με το δημόσιο/ Τηλεργασία & Τηλεδιάσκεψη

6. Τεχνικός προγραμματισμού έξυπνων κτιρίων (SMART BUILDINGS)

7. Διαχείριση έργων & Διαδικτυακή Συνεργασία

8. Σύγχρονες εκπαιδευτικές τεχνικές σε ψηφιακό περιβάλλον

9.  Μέτρα πρόληψης και ελέγχου λοιμώξεων που σχετίζονται με χώρους παροχής φροντίδας υγείας

10. Χρήση τεχνικών και εργαλείων προώθησης μέσα από τη χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης (SocialMediaMarketing) με σύγχρονα εργαλεία και Mobile εφαρμογές

Δείτε αναλυτική περιγραφή του περιεχομένου των προγραμμάτων στο αρχείο που ακολουθεί:

Τι πρέπει να κάνω μετά την υποβολή της αίτησης;

Ο ωφελούμενος θα πρέπει άμεσα να αποστείλει τον κωδικό ΚΑΥΑΣ που προέκυψε μετά την αίτησή του,   στο Κ.Ε.Κ. του Δήμου Καστοριάς ώστε  να ενεργοποιηθεί η συμμετοχή του στο πρόγραμμα και να λάβει τους κωδικούς με τους οποίους θα εισέλθει στην πλατφόρμα τηλεκατάρτισης και θα ξεκινήσει, άμεσα, την εκπαίδευσή του. 

Ποιες παροχές μου προσφέρει το Κ.Ε.Κ. του Δήμου Καστοριάς;

- Πρόσβαση σε ασύγχρονη πλατφόρμα τηλεκατάρτισης 

- Συνεχή Υποστήριξη, on-line ή τηλεφωνικώς, από εξειδικευμένους Συμβούλους από τη διαδικασία της Αίτησης έως την καταβολή του Επιδόματος

- Τεχνική Υποστήριξη - Helpdesk για τεχνικά προβλήματα

- Υψηλής ποιότητας διαδραστικό εκπαιδευτικό υλικό

- Συμμετοχή σε εξετάσεις πιστοποίησης (προαιρετικά)


Η περιοχή Ερωτήσεων Απαντήσεων θα ανανεώνεται συνεχώς.

Εάν από τις Ερωτήσεις - Απαντήσεις δεν καλύφθηκαν οι δικές σας απορίες, συμπληρώστε την φόρμα που ακολουθεί ώστε να λάβετε το συντομότερο δυνατό μια απάντηση.

Φόρμα επικοινωνίαςΚοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Καστοριάς "Ορεστειάς" Κε.Δι.Βι.Μ. 2, Αγίας Βαρβάρας 13, 52100, Καστοριά, Tηλ. & Fax: 2467025388 e-mail: kekdkast@otenet.gr 
Υλοποιήθηκε από τη Webnode Cookies
Δημιουργήστε δωρεάν ιστοσελίδα! Αυτή η ιστοσελίδα δημιουργήθηκε με τη Webnode. Δημιουργήστε τη δική σας δωρεάν σήμερα! Ξεκινήστε